ANBI

Adresgegevens:

Stichting Collegium Musicum Amstelodamense
Carillonstraat 91, 1074 BD Amsterdam

RSIN nummer: 810720966

CMA staat ingeschreven in de kamer van Koophandel Amsterdam onder nr. 41200768

Bestuurssamenstelling:

Drs. Paul Bocken (voorzitter)
Ing. Kees Jongenelen (penningmeester, secretaris – zakelijk leider)
Drs. Pieter Zwart (secretaris)
Drs. Anthony Zielhorst (toegevoegd lid – artistiek leider)

Beleidsplan

  • Organiseren van concerten door het gehele land om op deze manier een zo groot mogelijk publiek te bereiken met een frequentie van gemiddeld 2 programmaseries per jaar
  • De Stichting financiert alle activiteiten uit opbrengsten van collectes,  entreegelden, bijdragen van zangers, particuliere donaties en/of projectsubsidies van fondsen
  • Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester, die toezicht/inzicht heeft op alle financiële (trans)acties
  • Het vermogen van de instelling wordt geheel besteed aan het organiseren van concerten

Beloningsbeleid: er worden geen beloningen betaald aan zangers/musici en dirigent van het CMA. Incidenteel worden professionele musici ingehuurd om te kunnen voorzien aan gevraagde eisen die sommige programma’s/concerten met zich mee brengen en wordt er dientengevolge aan deze musici beloond.

Doelstelling: uitvoeren van weinig gehoorde, veelal a cappella muziek uit de 16e eeuw onder de naam Collegium Musicum Amsterdam.