Vrienden van het CMA

Collegium Musicum Amsterdam ontvangt geen subsidie van de overheid. Onze artistieke uitgangspunten en het niveau waarop wij die tot klinken brengen passen kennelijk niet binnen de criteria die locale, regionale en landelijke instanties hebben vastgesteld.
Om in de toekomst concerten te kunnen blijven organiseren zijn wij afhankelijk van de steun van het publiek en giften/donaties uit het bedrijfsleven. Wij nodigen u daarom uit Vriend van het CMA te worden.

Een Vriend stort jaarlijks minimaal €50,- op ons bankrekeningnummer NL83 INGB 0004 2165 71. Onze Vrienden krijgen een voorkeursbehandeling. U wordt in een vroegtijdig stadium uitgenodigd voor onze concerten en wij houden u op de hoogte van onze activiteiten. Natuurlijk ontvangt u één gratis toegangsbewijs voor een productie die in eigen beheer wordt uitgevoerd. Mail eventueel naar info@collegiummusicumamsterdam.nl voor meer informatie.

Hartelijk dank voor uw vriendschap!